Rücker Károly (1895-1918)

Erdőmérnök-hallgató volt, Rücker Raimund vasgyári üzletvezető fia. 1895. november 22-én született a Borsod megyei Diósgyőrön. 1913-ban érettségizett Miskolcon. Az 1917-1918-as tanévben felvételt nyert a selmeci főiskolára. Utolsó megkezdett tanulmányi féléve az 1917-1918. évi 2. félév volt.  A 34. császári és királyi magyar (kassai) gyalogezred tartalékos hadnagyaként ezrede 6. századában az olasz fronton harcolt. 1918. június 15-én, az általános támadás napján több száz bajtársával együtt halt hősi halált a Brenta völgyében. (A Brenta völgyében Cismonnál, a 71. vasúti őrház mellett temették el.) 23 éves volt.

Emlékére, és minden magyar katona emlékére álljon itt néhány sor idézet a 34-esek alakulatkönyvéből: „[Az ezred] a Brenta völgyében a Mt. Asolone és Sasso Rosso közötti állásokat veszi át…A 34-esek…halált megvető bátorsággal vetették magukat az ellenségre. A rohamzászlóalj betörését követve megindult az általános támadás…Az ellentámadás súlya az elöl lévő súlyos veszteségeket szenvedett, elcsigázott küzdőket visszavonulásra kényszeríti…A hegyoldalakba épített ellenséges géppuskák a völgyet kiválóan pásztázzák és megakadályozzák a mozgást az amúgy is szűk területen... Délelőtt 10 óra körül,  amikor a hadosztályparancsnokság értesítést küld a hegyi csoport támadásának előrehaladásáról…az ezredparancsnok parancsára a völgycsoport is megkezdi előrenyomulását. De a völgyben az ellenség nem hátrál és szívós ellenállást fejt ki. Gépei gyilkos tűzzel fogadják a támadókat. Délután 2 óra körül enyhül az ellenséges tüzérségi tűz. A Brenta két oldalán előretörő rohamosztagok vitézül áttörik az ellenség vonalát…és lépésről lépésre törik le véres kézitusában az ellenség ellenállását… A várva-várt és nagy reménységgel megindult offenziva nem sikerült…A küzdő zászlóaljak közül különösen a hegyi csoportot érte súlyos veszteség. A III. zászlólj állományának 70%-át a I zászlóalj 40%-át vesztette el. A III. zászlóalj 8 géppuskája közül 6-ot ért telitalálat." 

Az ezred alakult könyvében a 380. lapon ezt olvassuk: „Rücker Károly hadnagy. Az ezred kötelékében az olasz harctéren, a Monte Asolone körül vívott küzdelemben 1918. június 15-én hősi halált halt.”

Szerző: ifj. Sarkady Sándor

Megjelent: Ifj. Sarkady Sándor: A selmecbányai főiskola hősi halott hallgatói (1914-1921). Sopron, 2014.