Laehne Hugó

 

A soproni születésű politikus, Laehne Hugó földművelésügyi államtitkárként jelentős szerepet játszott abban, hogy a Selmecbányáról elmenekülő m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola éppen Sopronban talált új otthonra.

Az 1871-ben született Laehne Hugó középiskolai tanulmányait apja híres tan- és nevelőintézetében és a lőcsei főreáliskolában végezte, majd a magyaróvári gazdasági akadémián tanult. Több nagy uradalomban teljesített gyakorlat után, 1899-ben az Aradmegyei Gazdasági Egyesület választotta titkárává. Az egyesület működése nagymértékben fellendült ténykedése során, 1900-ban megválasztották igazgatónak. A szervezetnél folytatott munkássága alatt több mint hatvan, a kisgazdák érdekeit szolgáló szövetkezetet alapított és szervezett Arad megyében, emellett nagy hatással volt a megyében a belterjes mezőgazdaság, különösen a szarvasmarhatenyésztés előmozdítására. 1903-ban Darányi Ignác, akkori földmivelésügyi miniszter megbízásából nagyobb tanulmányutat tett Németországban, melyről egy nagyobb munkában számolt be.
1905-ben és 1906-ban a kőszegi kerület mandátumát nyerte el függetlenségi és 48-as párti programmal. 1910-ben a nyírbátori kerület választotta meg országgyűlési képviselőnek. 1918-ban, a Földmívelésügyi Minisztérium előterjesztésére kinevezték földmívelésügyi államtitkárnak. Ebben a minőségében segítette 1918 végén, 1919 elején a főiskola elhelyezésének ügyét.
1919 márciusában lemondott az államtitkári posztról, egy évre rá fegyelmi bizottságot hívtak össze a tanácsköztársaság alatt tett intézkedései kapcsán.
Az 1920-as években kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, további sorsa jelenleg nem ismert.