Missuray-Krúg Lajos: Tüzek a végeken : Selmectől - Sopronig

 

1930-ban két kiadásban hagyta el a soproni nyomdát az akkori soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola ifjúsága által közkedvelt könyv, a „Tüzek a végeken.”. A vonzó és nemes pátosszal megírt mű egy csapásra hírnevet szerzett a Főiskola egykori növendékének, a volt erdőmérnök hallgatónak, a későbbi írónak és költőnek, Missuray-Krúg Lajosnak.

Az ő könyve az első hiteles krónikája volt 1918-1922-es évek sorsdöntő időszakának. Mint az események résztvevője megírta a szeretett Alma Mater Selmecbányáról való menekülését, a hontalan bolyongás keserűségét. A nyugat-magyarországi felkelő harcokról is elsőnek számolt be a könyv hasábjain. Örök emléket állított művében az ágfalvi csatában (1921. szeptember 8.) hősi halált halt Machatsek Gyula erdőmérnök - és Szechányi Elemér bányamérnök - hallgatóknak. Minden szépítés nélkül, időrendben és hitelesen örökítette meg azokat az eseményeket, amelyek a másfél hónapig tartó felkelő harcoktól egészen Sopron aranynapjáig (1921. december 14.) és a város hivatalos átadásáig tartottak. Művében ott sorakoznak a kor közszereplői is: a politikusok, a szeretett professzorok, a hallgatók és a jó barátok - mind-mind név szerint. Missuray-Krúg művében felhasználta a hiteles okmányokat, a korabeli sajtó híradásait. Tíz évvel a sorsdöntő események után mint emlékébresztő felrázta a kor közvéleményét. A magyar ifjúság hősies helytállása Sopron és környéke megmentéséhez vezetett. Soha ne feledkezzünk meg áldozatukról ! Nemes cselekedetük, hazaszeretetük örök példa legyen a késői utódok előtt! Missuray-Krúg művét a bátor igazmondás, a szemtanú hitelessége jellemzi. Könyvét az érdeklődő olvasó nem tudja letenni. Sorai majd kilencven év után is rabul ejtik lelki és érzelmi világunkat. Jó szívvel ajánljuk olvasásra mindannak, akit a magyar történelem e kevésbé ismert szelete érdekel, s aki számára nem közömbös, hogyan alakult egy város és vidékének sorsa. A könyv nem hiányozhat egyetlen egyetemi polgár és hallgató könyvespolcáról sem. Ott legyen ez a kiadvány Soprontól Miskolcig, Dunaújvárostól Székesfehérvárig a maga méltó helyén! Krug könyve az évtizedek múlásával elérhetetlenné vált; az idősebb nemzedék féltve őrzött kincse lett. Az újabb generációk már csak hírből ismerték, de kézbe talán soha nem vették az író munkáját.

78 évvel a könyv megjelenését követően, többszöri sikertelen kiadási próbálkozások után, 2008-ban megjelent a legendás mű hasonmás kiadása. Ezzel a kiadvánnyal is tisztelegtünk az akkor önálló magyar erdészeti felsőoktatás bicentenáriuma előtt. A negyedik kiadás 2016-ban hagyta el a nyomdát. Most az Alma Mater menekülésének centenáriumi évére emlékezünk és velünk emlékezik a befogadó város Sopron és a magyar haza. Így a dokumentum regény újabb kiadása 2019-ben kívánatos lenne.

Szerző: Dr. Ifj. Sarkady Sándor PhD