Selmectől Sopronig emlékkiállítás

Létrehozva: 2018.12.06 10:05

 Sopron & Selmec 100 rendezvénysorozat keretében, 2018. december 5-én nyílt kiállítás a Központi Könyvtár és Levéltárban Selmectől Sopronig címmel. A Központi Könyvtár és Levéltár nyitvatartási idejében látogatható kiállításon könyvek, korabeli hírlapcikkek mellett eredeti dokumentumok válogatott másolatai tekinthetők meg az egyetemi Levéltár által őrzött iratanyagból.

Tovább

A főiskola helyzete az őszirózsás forradalom után

Létrehozva: 2018.11.29 11:23


Az október végi budapesti forradalmat követő események rendkívüli helyzetbe hozták Selmecbányát. A Károlyi-kormány politikája és az előre nyomuló cseh csapatok kétségtelenné tették, hogy a városnak fel kell készülnie a közelgő megszállásra, a főiskola esetleges menekülésére. Mind a város, mind a főiskola vezetése kinyilvánította, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni. Új bejegyzésünkben 1918 novemberének eseményeit foglaljuk össze.

Tovább

A balekfeladattól a balekbálig

Létrehozva: 2018.10.29 09:36


Miután a beiratkozott hallgatók túljutottak a balekhét meglepetésein és megpróbáltatásain, a Firmák segítségével bepillantást nyertek a selmeci diákhagyományokba, megkezdődik számukra a tanrendi oktatás és ezzel párhuzamosan 6-8 héten keresztül folytatódik a balekoktatás is. Mert van még mit tanulnia a leendő baleknak!

Tovább

A Felvidék elfoglalása térképen, 1918-1919

Létrehozva: 2018.10.29 09:22

 

1918 novemberében, a csehszlovák állam kikiáltása után megindult a Felvidék elfoglalása, a cseh-szlovák csapatok által. Ez a folyamat adja a hátterét és egyben közvetlen okát a főiskola gyors menekülésének. Az alábbiakban ajánlott interaktív térkép szemléletesen jeleníti meg a csapatok fokozatos, majd egyre gyorsuló térnyerését.

Tovább

Spanyolnátha Selmecbányán

Létrehozva: 2018.10.29 09:11


A viszontagságokkal teli 1918-as év végén, a világháborús összeomlás, az antant támogatta cseh-szlovák területfoglalások és a háború okozta gazdasági nehézségeken túl az egész világot végigpusztító spanyolnátha járvány is sújtotta a selmecieket, halálos veszélyt jelentve a város lakóira, a főiskolai hallgatókra és a tanárokra.

Tovább

balekfogadás, balekhét

Létrehozva: 2018.10.25 14:49


Diáknak lenni a középkorban társadalmi rangot jelentett, s ez volt az indítéka a diákélet kezdetén lezajló sok és változatos szertartásnak. Ennek egyik eleme a leendő balekok (pogányok) fogadása, az akadémiai-főiskolai-egyetemi létbe való bevezetése. A pogányok és Firmák első találkozására, ismerkedésére az ún. balekhéten kerül sor.

Tovább

balek-Firma kapcsolat

Létrehozva: 2018.10.17 13:20


A. J. Krickel osztrák utazó Selmecen tett látogatása után 1831-ben a következőket írta: „… az akademikusok különös öltözéke, ezeknek joviális és sok sajátossággal átszőtt életmódja meglepi és elbódítja az érkező utast. … Ha diákéletet – a szó legszorosabb értelmében – látni akarsz, gyere ide!” Ennek a sajátos diákéletnek az egyik legfontosabb eleme a bensőséges balek-Firma kapcsolat, amelybe most rövid bepillantást teszünk.

Tovább

A Bányászati és Erdészeti Főiskola veszteségei az első világháborúban

Létrehozva: 2018.10.12 10:28


Több mint száz éve, hogy a nagy háború elszólította az iskola padjaiból a selmecbányai főiskola ifjúságát a csataterekre. Hazai bányákban és üzemekben szerettek volna dolgozni; ki-ki családja hagyományát folytatva erdőmérnöknek tanult. Várta őket a nagybetűs ÉLET, a nyíló szerelem, a daliás férfikor, a tenni akarás örök tüze.

Frontszolgálatukkal, személyes példaadásukkal, emberfeletti kitartással, halálmegvető bátorsággal szereztek örök dicsőséget hazánknak. 1914-1918 között közülük 80 fő hősi halált halt. 1918-ban, a történelmi Magyarország összeomlásának évében hatan adták ifjú életüket a hazáért. Emlékükre 1928-ban állítottak emléktáblát a Főiskola aulájában.

Tovább