Alexy Ede (1892-1918)

Erdőmérnök-hallgató volt. 1892. november 5-én született a Szepes megyei Malompatakon. Atyja Alexy Samu földbirtokos. 1912-ben gimnáziumi érettségi vizsgát tett Késmárkon. Még abban az évben felvételt nyert a selmecbányai főiskola erdőmérnök szakára.

1915. július 14-én egyéves önkéntesként bevonult a 67. császári és királyi gyalogezredhez.
Kiképzés alatt volt 1915. július 14-től 1916. január 14-ig.
Helyi szolgálatot teljesített 1916. január 14-től 1916. február 13-ig.
Az északi (Galícia) harctérre indult 1916. február 14-én.
A harctéren 1916. február 14-től 1917. január 27-ig a rajvonalban, 1917. január 28-tól a műszaki századnál teljesített szolgálatot.
Tizedesnek 1915. október 28-án, t. hadapródjelöltnek 1916. január 24-én, t. hadapródnak 1916. július 1-én, t. zászlósnak 1916. szeptember 24-én nevezték ki.
1916. február 14-től 1916. május 15-ig a XIX/1-es menetszázad parancsnoka, kiképző tisztje és az útépítés vezetője volt Roslawkan.
1916. május 15-től 1916. július 3-ig szakaszparancsnok a 17. szászadnál. Részt vett a Luposzno és a Popowce mellett dúló harcokban.
1916. július 3-tól 1916. július 29-ig szakaszparancsnok a 17. századnál. A Tetylkowce mellett lezajlott csaták résztvevője volt.
1917. június 12-től Zarkównál küzdött.
1917. július 5-től 1918. január 4-ig szakaszparancsnoka volt a II. tartalék századnak.
1918. január 4-től 1918. február 3-ig vizsgaszabadságon volt.
1918. február 3-tól 1918. február 27-ig az I tartalék század szakaszparancsnoka volt.
1918. február 27-től 1918. május 25-ig vizsgaszabadságon volt.
1918. május 29-től újból frontszolgálatra jelentkezett.

Tanulmányainak az 1912-1913-as tanévtől az 1917-1918-as tanév második félévéig tett eleget.

1918 nyarán több tízezer katonatársával az olasz fronton harcolt, a császári és királyi 67. sz. gyalogezred műszaki századának tartalékos hadnagyaként. 1918. június 15-én Col Caprile Primolano térségében halt hősi halált.

Arcképe az 1915-1916-os valéta tabló másolatáról maradt ránk. 25 évet élt. A bécsi Kriegsarchiv-ban megtalálható veszteségi lapja. Hivatalos halálhíre nyomtatásban Alexy Eduard néven a 704. Veszteség lajstromban jelent meg.

Kitüntetései: II. o. ezüst vitézségi érem és Signum Laudis.

Szerző: ifj. Sarkady Sándor

Megjelent: Ifj. Sarkady Sándor: A selmecbányai főiskola hősi halott hallgatói (1914-1921). Sopron, 2014.