A szakestély

 

A sorozat korábbi részében említésre került, hogy a selmeci diákhagyományok részben az ún. régi céhes hagyományokból eredeztethetők. A céhek rendszeresen tartottak mulatós esteket, amelyek általában nagy lakomával kezdődtek. Ez utóbbit azonban a szűkös anyagiakkal rendelkező diákok nem vehették át, csak az italozás szokását tartották meg, s legfeljebb pogácsát vagy hagymás zsíroskenyeret fogyasztottak. A diákhagyományaink közül a szakestélyeket sikerült leginkább megtartani eredeti formájában.

Invitáló czédula (SOE KL Dokumentációs gyűjtemény)

A selmeci szakestek

Az ősi bányavárosban, Selmecbányán annak idején a bányászok tartottak gyakran hajnalig tartó szakestélyeket a város nyugati részén egykorvolt Neuschacht vagy röviden Schacht nevű kocsmában. [A Schacht a német nyelvben (bánya)aknát jelent.] Mivel a kiegyezésig a hivatalos oktatási nyelv a német volt, ezért a szakestélyeken is németül beszéltek, s ezeket az összejöveteleket Schachttag-nak nevezték. A kiegyezés után a magyar lett a hivatalos nyelv, így az összejövetelek neve is megváltozott szakestélyre. A megnevezésből adódik, hogy itt általában egy szak (bányász, kohász vagy erdész) képviseltette magát. Azon természetesen lehet vitatkozni, hogy a fényűzést sem nélkülöző estélyekre mennyire hasonlítottak/hasonlítanak ezek a rendezvények, talán célszerűbb lenne a kevésbé hivalkodó szakest elnevezést alkalmazni, de diákhagyományainkba már a szakestély ívódott be.
A korai szakestélyeken elsősorban szakmai jellegű kérdéseket vitattak meg, de ezek után a nótázás, a jókedv, a tréfa, a víg mulatozás is helyet kapott. Érdekesség, hogy az erdészek sokáig nem vehettek részt szakesteken, jó ideig tisztségeket sem tölthettek be, s erről még az 1870-es években is vita folyt. A későbbiekben a szakestély szakmai jellege mindinkább háttérbe szorult, és a vidámság, derű került helyette előtérbe. A szakestélyek akkor is, ma is meghatározott (a sorozat következő részében ismertetésre kerülő) rendben zajlottak/zajlanak le.

Invit a szakestre

Fontos hangsúlyozni, hogy szakestélyeken kizárólag meghívottak vehetnek részt, s a névre szóló meghívást – amelyet ún. Invitáló czédula formájában kap meg az érintett – átruházni nem lehet. A meghívottak körét a szak hallgatói, a testvérszakok képviselői, veteránok és oktatók teszik ki, azonban kiemelendő, hogy szakestélyen csak megkeresztelt vehet részt!
Valójában minden szakest két részből áll. Az első, rendszerint este 8 órától éjfélig tartó ún. hivatalos részben komoly és tréfás felszólalások, nótázások, a tanárok és diáktársak kifigurázása történik különböző ceremóniák kíséretében, de mindenképpen kulturált módon. Az ezt követő ún. nem hivatalos részben – amit szabad folyásnak is hívnak – már mindenki saját felelősségére iszik, illetve hangoskodik.

Szalagos tisztségviselők

A szakestély hivatalos része bizonyos szabályok szerint zajlik, melyek betartása felett a tisztségviselők őrködnek. Közülük a fontosabb feladatot ellátók jobb vállukon átvethető színes és a tisztség jelével ellátott szalagot kapnak.
A szakestély legfőbb (primus inter pares) tisztségviselője az elnök (Praeses), aki a hivatalos részben teljhatalommal bír, s akinek szava szent és sérthetetlen. Utasításait minden résztvevő köteles maradéktalanul betartani. Feladata a szalagos tisztségviselők kinevezése, valamint a szakestély meghatározott rendben történő levezetése. Szalagja eredendően fehér színű, manapság Sopronon kívül a szak színének megfelelő.
A legtöbb feladat a háznagyra (Major domus) hárul. Az ő feladata a szakestély megszervezése, előkészítése, továbbá a házirend megírása és ismertetése, ezen kívül a nem szalagos tisztségviselők kijelölése. Ha a szakestélyen az elnököt – folyó ügyei miatt – helyettesíteni szükséges, akkor ez a teendő is rá hárul. Szalagja kék színű.
A szakestély menetét nótázásokkal teszik vidámabbá, a nóták előéneklése (intonálása) a nótabíró (Cantus praeses) feladata. Nótázásra mindig az elnök szólítja fel a szakestet, s a nótabírónak a szakestély adott részéhez, történéséhez, ceremóniájához megfelelő nótát kell intonálnia. Szalagja piros színű.
Régen főleg kocsmákban tartották a szakestélyeket, melyek zegzugos helyeire nem mindig jutott el az elnök hangja. Ezért visszhangot (Contrapunkt) alkalmaztak, aki kezdetben az elnök mondandóját szóról-szóra megismételte. Később a Praeses szavainak felerősítése mellett annak tréfás elferdítése is szerepéül jutott, ami folyamatos derültséget tart fenn. Az elnök a komolyságot, visszhangja a vidámságot hivatott szolgálni. Manapság a Contrapunkt helye az elnöki asztallal szemben, a terem másik végében van. Szalagja sárga színű. Újabban a fenti három tisztséget két-két fő tölti be.
A szakestekre a balekság is meghívást kaphat, ezért ilyen esetekben a balekcsősz (Fuchsmajor) az, aki a baleksereget terelgeti és fegyelmezi. Mivel az elnök a sötét baleksággal közvetlenül nem érintkezik, ezért a balekok kéréseit, hozzászólásait a balekcsősz közvetíti, többnyire kifigurázva, elferdítve, a balekság tudatlanságát felszínre hozva, s természetesen nem kis derültség közepette. Szalagja fekete színű.
Napjainkban már nem ismert tisztség a vigalomhírnök (Saufcommissarius). Selmecen a városi kamarák és kocsmák körbejárásával hívta szakestélyre a Burschenschaft tagjait, illetve a Schachttag után hazakísérte az elázottakat. Szalagja keskeny, kék színű volt.

Nem szalagos tisztségviselők

A Major domus által kinevezett nem szalagos tisztségviselők a szakesten általában egy-egy részfeladatot látnak el.
A fuvaros (Fuhrwerk) a szakestély során az alkoholtól elnehezült Firmákat szállítja haza. Rendszerint balekok látják el ezt a tisztséget. Mivel az elnök tévedhetetlen, ezért ha mégis vét, akkor a konzekvencia tisztje az, hogy „levonja a konzekvenciát”. Ezt egy sörrel teli korsó fenékig ürítésével teljesíti, melyet részéről hangos „Vivat Praeses!” felkiáltás előz meg. Előfordul, hogy egy elnök több konzekvenciát is „elfogyaszt” az est folyamán. A szakest tisztségviselői, illetve más prominens vendégek előtt mindig sörrel teli korsó kell, hogy álljon. Ezért melléjük a szakest elején garatőrt (Leibfuchs) jelölnek ki, aki a múlt század első feléig még csak kohlenbrenner lehetett, balek nem. Manapság általában egy-egy csinos balekina kapja ezt a feladatot.
Az etalonrészeg a szakestély józansági mutatója. Feladata az elnök utasításait pontosan betartva inni, illetve egy betanult, humoros mondókát az elnök felszólítására a szakestély bármely időpontjában elismételni. Amikor ezt eltéveszti, akkor az elnök a szakestélyt berekeszti. Bizonyos szakesteken a krampampuli főző mester (Pater krampampuli) különleges itókát készít, amit a szakest végén szolgálnak fel.

Szerző: Bartha Dénes

Az írás korábban megjelent A Mi Erdőnk c. folyóiratban, a szerző engedélyével közöljük újra.