A Felvidék elfoglalása térképen, 1918-1919

 

1918 novemberében, a csehszlovák állam kikiáltása után megindult a Felvidék elfoglalása, a cseh-szlovák csapatok által. Ez a folyamat adja a hátterét és egyben közvetlen okát a főiskola gyors menekülésének. Az alábbiakban ajánlott interaktív térkép szemléletesen jeleníti meg a csapatok fokozatos, majd egyre gyorsuló térnyerését.

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia elvesztette az I. világháborút, megkezdődött a birodalom felbomlása. A nemzetiségek közül először a Cseh Nemzeti Tanács kiáltotta ki 1918. október 28-án az önálló csehszlovák állam megalakulását. A Szlovák Nemzeti Tanács két nappal később nyilvánította ki egyesülésüket a csehekkel. Ezt követően novemberben megindult a Felvidék cseh haderők általi elfoglalása, mely decemberben egyre fokozódó ütemben folytatódott. A területfoglalásokról érkező hírek a selmecbányai közhangulatot is erősen befolyásolták, késztették menekülésre a főiskolát. A csapatmozgások jelentős hatással voltak a költözés lefolyására.

A cseh-szlovák haderők csapatmozgásait jelenítette meg interaktív térképen Miklós Ákos térképész, a székesfehérvári Geoinformatikai Kar selmeci hagyományok iránt elkötelezett, egykori hallgatója. Az alkalmazás 1918. november 1-jétől 1919. január 20-áig, a mai Szlovákia területének szinte teljes elfoglalásáig követi napi bontásban a történéseket.
A térkép az alábbi linken érhető el, ajánljuk minden, a téma iránt érdeklődőnek!

http://mercator.elte.hu/~miklosakos/felvidek1918/

Ezúton is köszönjük Miklós Ákos a. Dalospacsirtának a térkép megjelentetésének felajánlását!