A Bányászati és Erdészeti Főiskola veszteségei az első világháborúban


Több mint száz éve, hogy a nagy háború elszólította az iskola padjaiból a selmecbányai főiskola ifjúságát a csataterekre. Hazai bányákban és üzemekben szerettek volna dolgozni; ki-ki családja hagyományát folytatva erdőmérnöknek tanult. Várta őket a nagybetűs ÉLET, a nyíló szerelem, a daliás férfikor, a tenni akarás örök tüze.

Frontszolgálatukkal, személyes példaadásukkal, emberfeletti kitartással, halálmegvető bátorsággal szereztek örök dicsőséget hazánknak. 1914-1918 között közülük 80 fő hősi halált halt. 1918-ban, a történelmi Magyarország összeomlásának évében hatan adták ifjú életüket a hazáért. Emlékükre 1927-ben állítottak emléktáblát a Főiskola aulájában.

Az 1914-1921 között elhunyt, hősi halott hallgatók és egy tanársegéd névsora
Ágoston István Kleinecke Walter
Ajtay István Krasznai István
Alexy Ede Krausz Aladár
Baiás (Bajás) Döme Krismariu Nestor
Balla Kálmán Legányi Gyula
Banasz József Machatsek Gyula
Baumerth Károly Ede Masztics Ernő
Béla Gyula Maurer János
Belitzky Árpád Dezső Módy Elek
Bella György Mühlbacher Ottó
Bertalan (Adalbert) Albert Müller Ferenc
Biró Géza Nagy Kálmán
Biró Mihály Nedelykovic Zsarko
Bozsik Ferenc Obendorf József
Bránszky József Opavszky János
Czékus András István Oravecz Andor
Fábián Béla Paczelt Béla
Fábián Károly Palágyi (Preckler) Árpád Ágoston
Farkass Aladár László Pendei Sándor
Fluck János Pinczés Ferenc
Forgács Pál Roska Jakab
Fridrik László Rücker Károly
Fritsch László Sagajcsán Jenő
Gargya Márton Sándor Lajos
Gurkó István Schmidt Lajos
Hanny József Smeringai István
Heincz Imre Steiner Lajos (tanársegéd)
Herczeg Imre Stibal Ágoston
Herf-Pollini József Szabó Jenő
Heutschy Gyula Szechányi Elemér
Hirschfeld Adolf Szeifart Jakab
Hornung János Szerafin Gyula
Horvátovich Sándor Szmethanovics József
Hurtay György Miklós Szukics Béla
Irsay Mihály Takács László
Ivanich Pál Turner József
Jacobey András Lajos Vass István
Jakschitz Ferenc Virágh Domokos
Kalla Pál Weszely (Veszély) Frigyes
Kintses Gyula Woznicky Béla

A nagy háború utolsó hősi halottai közül – példaként – kettő, az olasz fronton, 1918. június 15-én hősi halált halt hallgató életrajzát közöljük itt:
Alexy Ede erdőmérnök-hallgató
Rücker Károly erdőmérnök-hallgató

A teljes névsorhoz tartozó életrajzokat ld. ifj. Sarkady Sándor: A selmecbányai főiskola hősi halott hallgatói (1914-1921) című könyvében (Sopron, 2014).